nieuws over coaching

Uit de resultaten van een wereldwijd onderzoek over coaching blijkt een hoge mate van tevredenheid over coaches. Een groot aantal individuen die een professionele coach bezochten, gaf aan zeer tevreden te zijn over deze coachervaring. Zij zouden zeker nogmaals een coach bezoeken. Dit resultaat kwam naar voren in het door Price Waterhouse Coopers uitgevoerde onderzoek onder coaches op wereldwijde schaal, in opdracht van de International Coach Federation(ICF).

"Nooit eerder is er op mondiale schaal zo'n ambitieus project uitgevoerd om informatie te verzamelen over het coachingstraject vanuit het perspectief van de cliënt", aldus ICF voorzitter en gecertificeerd coach Karen Tweedie. Dit onderzoek biedt onze beroepscoach waardevolle nieuwe inzichten over hoe coachees over de hele wereld het begeleidingstraject ervaren.

Deze baanbrekende analyse legt de opvattingen van cliënten bloot over onze beroepsgroep, over hun motivatie een traject met een coach aan te gaan en hoe zij te werk gaan bij het selecteren van een coach. Daarnaast wordt weergegeven hoe effectief de coachees het traject vonden en hoe zij onder andere denken over de opbrengst van de coaching. Meer dan 2000 coachees afkomstig uit 64 landen hebben meegewerkt aan dit onderzoek. De highlights uit deze studie:

-99 % van de coachees zou opnieuw een coach bezoeken

-83% van de coachees is zeer tevreden

-De drie meest genoemde drijfveren om een coach te bezoeken betreffen: zelfvertrouwen (41%), werk-prive balans (36%) en carrièreontwikkeling(27%)

-Het grootste gedeelte van de coachees is tussen de 36 en 45 jaar oud

-Het merendeel van de coachees heeft een hogere opleidingsgraad

-De gemiddelde duur van een coachtraject was 12,8 maanden

-65% van de coachees zijn van het vrouwelijk geslacht

(Bron: www.coachfederation.org)

Gepubliceerd op: 1-5-2010