online coaching zelfvertrouwen

Het online coaching traject zelfvertrouwen gaat over het krijgen van meer zelfvertrouwen. Je leert jezelf te accepteren. Zelfacceptatie zegt iets over hoe je naar jezelf kijkt. Om gelukkig te zijn is het belangrijk dat je een positief en reëel zelfbeeld hebt. Dit traject helpt je bij het accepteren van jezelf. Het helpt je een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Het traject kost EUR 11,95 inclusief BTW.

De virtuele coach coacht je stapsgewijs. In week 1 wordt je gecoacht op het ontdekken van jezelf. Wie ben jij? In week 2 gaan we jouw normen en waarden onderzoeken. In week 3 gaan we het hebben over jouw kwaliteit. Wat zijn jouw sterke- en minder sterke punten. Week 4 staat in het teken van jouw zelfbeeld. Hoe kijk jij naar jezelf. Tot slot komt in week 5 alles samen en hebben we het over zelfacceptatie en zelfvertrouwen.

Het traject is opgedeeld in vijf weken. Gedurende deze weken ontvang je mail van sizous, waarin je wordt gevraagd in te loggen op de site met jouw persoonlijke account. Als je bent ingelogd, ontvang je berichten van de virtuele coach. De virtuele coach geeft onder andere tips, oefeningen en uitleg. De oefeningen worden verduidelijkt aan de hand van voorbeelden. Gemiddeld ontvang je ongeveer drie mailtjes per week.

Het traject is zo opgebouwd, dat jij het beste resultaat kunt bereiken. Je kunt op ieder moment van de dag inloggen, de berichten van de virtuele coach lezen en de oefeningen doen. De antwoorden zijn en blijven vertrouwelijk. Je hoeft deze niet in te geven op de website. Het traject is dan ook volledig anoniem. Sizous registreert enkel jouw persoonsgegevens ten behoeve van het traject en de betaling.

Je krijgt geen feedback van de virtuele coach. Het traject is volledig geautomatiseerd en is dusdanig opgebouwd dat feedback niet nodig is.

Het uiteindelijke doel is meer zelfvertrouwen.

Klik op de volgende link online coaching zelfvertrouwen om het traject te volgen.

Gepubliceerd op: 1-3-2010