online coaching talent

Het online coaching traject talent gaat over vaardigheden en uitdagingen. Om geluk te kunnen ervaren is het van belang dat je doet waar je goed in bent en daarin genoeg uitdaging hebt. Doen wat je goed kan, geeft energie en is leuk. Dit traject helpt je hierbij. Het helpt je jouw sterke punten te ontdekken en de bijbehorende uitdaging te vinden. Het traject kost EUR 10,95 inclusief BTW.

De virtuele coach coacht je stapsgewijs. In week 1 wordt je gecoacht op het ontdekken van jouw sterke punten. Wat is jouw talent? In week 2 gaan we aan de slag met aandacht en concentratie. In week 3 gaan we op zoek naar jouw uitdaging. Tot slot werken we in week 4 toe naar het optimale evenwicht tussen vaardigheid en uitdaging.

Het traject is opgedeeld in vier weken. Gedurende deze weken ontvang je mail van sizous, waarin je wordt gevraagd in te loggen op de site met jouw persoonlijke account. Als je bent ingelogd, ontvang je berichten van de virtuele coach. De virtuele coach geeft onder andere tips, oefeningen en uitleg. De oefeningen worden verduidelijkt aan de hand van voorbeelden. Gemiddeld ontvang je ongeveer drie mailtjes per week.

Het traject is zo opgebouwd, dat jij het beste resultaat kunt bereiken. Je kunt op ieder moment van de dag inloggen, de berichten van de virtuele coach lezen en de oefeningen doen. De antwoorden zijn en blijven vertrouwelijk. Je hoeft deze niet in te geven op de website. Het traject is dan ook volledig anoniem. Sizous registreert enkel jouw persoonsgegevens ten behoeve van het traject en de betaling.

Je krijgt geen feedback van de virtuele coach. Het traject is volledig geautomatiseerd en is dusdanig opgebouwd dat feedback niet nodig is.

Het uiteindelijke doel is te weten waar je goed in bent en hier de juiste uitdaging bij te hebben.

Klik op de volgende link online coaching talent om het traject te volgen.

Gepubliceerd op: 1-11-2010