wat is gevoel

Wat is gevoel nou eigenlijk? Hoe weet je wat je voelt? Gevoel betekent emotie. Je voelt een emotie. Je voelt bijvoorbeeld de emotie liefde of angst. Om meer in contact te komen met je gevoel, zal je meer inzicht moeten krijgen in je emoties. Inzicht in emoties is hetzelfde als zelfbewustzijn. Als je zelfbewust bent, weet je wat je voelt en ben je in staat op een goede manier met jouw emotie om te gaan.

Zelfbewustzijn bestaat uit twee onderdelen. Je hebt emotioneel zelfbewustzijn en rationeel zelfbewustzijn. Kort gezegd, voelen en denken. Ook wel lichaam en geest. Je bent zelfbewust als je evenwicht hebt tussen voelen en denken.

Rationeel zelfbewustzijn betreft je gedachten. Wat denk je over een bepaalde situatie? Wat gaat er om in je hoofd? Waar denk je aan? Beter gezegd waar schenk jij jouw aandacht aan. Denken gaat om aandacht schenken. Met aandacht creëer jij jezelf.

Jouw gedachten worden bepaald door jouw referentiekader. Een referentiekader is ons leven. Het zijn al onze ervaringen, ontmoetingen en gebeurtenissen tussen onze geboorte en de dood. Alles dat je hebt gezien, gevoeld, gehoord en hebt meegemaakt. Gedachten zijn dan ook niet objectief. Jouw denken wordt gevormd door jouw referentiekader. Twee mensen kunnen dezelfde situatie op een verschillende manier ervaren, omdat ze allebei hun eigen referentiekader hebben.

Het begrijpen van emoties is bijvoorbeeld een denkproces. Het gaat om het begrijpen van jouw referentiekader. Begrijpen wat de emotie veroorzaakt is een onderdeel van rationeel zelfbewustzijn.

Emotioneel zelfbewustzijn is de capaciteit om je eigen emoties te herkennen, te accepteren en te uiten. Hiermee bedoel ik dat je een emotie herkent op het moment dat jij de emotie in jouw lichaam voelt. Dit kan bijvoorbeeld woede, angst, verdriet of vreugde zijn. Je accepteert dat de emotie er is. Tot slot is het belangrijk om de emotie te uiten.

Je bent bijvoorbeeld boos op iemand. Als je zelfbewust bent, herken je deze boosheid tijdig en weet je waar de boosheid vandaan komt. Waarom irriteert iemand jou zo verschrikkelijk? Komt het bijvoorbeeld omdat deze persoon jou doet denken aan iemand uit je verleden? Als je echt weet wat jou precies boos maakt, kan je kiezen hoe je er vervolgens mee om wil gaan. Je kunt op een gepaste manier reageren. Het voorkomt dat de boosheid zich opstapelt en er op een onvoorzien moment in één keer allemaal uitkomt.

Het is heel belangrijk om je emoties goed te herkennen, te begrijpen, te accepteren en te uiten. Dit is zelfbewustzijn. Zelfbewustzijn geeft kracht. Weten wat je voelt en de mogelijkheid ernaar te handelen geeft een gevoel van controle. Het is bewuste aandacht. Het maakt je sterker.

Zoals Aristoteles ooit heeft gezegd "Het is makkelijk om boos te zijn. Maar boos op de juiste persoon, in de juiste mate, op het juiste moment, met de juiste reden en op de juiste manier, is allesbehalve makkelijk."

Jouw virtuele coach

Gepubliceerd op: 31-10-2010