gelukkig zijn kun je leren

Hoe word je echt gelukkig? Door te letten op je fouten en zwakheden? In de klassieke psychoanalyse werd altijd de nadruk gelegd op het negatieve, maar daar gaan mensen zich over het algemeen niet beter van voelen. Je kunt je wel beter gaan voelen door uit te zoeken wat je kwaliteiten zijn, en die in te zetten voor iets wat groter is dan jijzelf. Als grondlegger van de positieve psychologie, laat Seligman zien hoe je kunt leren gelukkig te zijn door juist je sterke punten, talenten en mogelijkheden te ontwikkelen.

De schrijver Martin Seligman is een vooraanstaand Amerikaanse psycholoog. Hij propageert positieve psychologie. Hij vindt dat de psychologie te vaak is gericht op alleen het aanpakken van problemen en op de negatieve aspecten van het bestaan. In het eerste gedeelte gaat het over hoe de auteur tot zijn visie kwam. Hij leerde dat het herkennen en stimuleren van competenties en deugden meer zoden aan de dijk zet dan het corrigeren van zwakheden.

Het tweede deel is gewijd aan competenties. Dat zijn manieren om bepaalde deugden (zoals moed of wijsheid) te kunnen bereiken; het zijn de toepassingen of vormen van een deugd. De lezer kan zijn eigen voornaamste competenties bepalen met een testje. Deel drie beschrijft hoe je in onder andere werk, liefde en ouderschap deze competenties kunt gebruiken. Er zijn tips, voorbeelden en vragenlijstjes. Ook wordt bekeken hoe het met het geluksgevoel van de lezer zelf zit. Het goede leven bestaat uit het zo goed mogelijk gebruiken van je karakteristieke competenties. Het laatste hoofdstuk gaat over zingeving en doel.

Het boek geeft een andere kijk op psychologie. Het gaat uit van het positieve in plaats van het negatieve. Het laat bijvoorbeeld zien dat mensen beter leren als ze eerst een positieve ervaring hebben gehad. Het is dan ook een boek waar de lezer echt iets van op kan steken. Het is een echte aanrader.

Klik op de volgende link om het boek te bestellen:

Veel leesplezier

Jouw virtuele coach

Gepubliceerd op: 5-2-2011