flow

Iedereen heeft wel eens in een flow gezeten: we voelen ons sterk, alert, verrichten moeiteloos ons werk, hebben het gevoel de situatie volledig meester te zijn en op de top van ons kunnen te presteren. Zowel ons tijdsbesef als onze problemen verdwijnen tijdelijk achter de horizon, en even lijken wij buiten onszelf te staan.

Csikszentmihalyi bestudeert al meer dan twintig jaar deze zogenaamde 'optimale ervaring: een toestand waarin mensen verkeren wanneer zij zeer geconcentreerd zijn en daar intens van genieten, gepaard met een bewustzijnstoestand die we flow noemen. Flow onthult hoe deze prettige ervaring te bereiken is, door jezelf doelen te stellen en uitdagingen aan te gaan.

Volgens Csikszentmihalyi is 'geluk' niet iets dat je overkomt, maar iets dat je kunt voorbereiden, cultiveren en verdedigen. Je kunt het niet afdwingen, maar je kunt er naar toewerken, vooral als je zelf eigen doelen formuleert. De weg naar geluk loopt via de 'optimale ervaring' ofwel 'flow'. Csikszentmihalyi is de bedenker van de term 'flow': optimale, harmonische betrokkenheid bij een activiteit die als vanzelf lijkt te gaan.

Maar hoe kom je tot 'flow'? Door te proberen externe omstandigheden in overeenstemming te brengen met je doelen en door die omstandigheden anders te ervaren. De tien hoofdstukken zijn gewijd aan onderwerpen als genot, de flow van het denken, werk als flow, 'alleen en samen' en zingeving. Volgens Csikszentmihalyi kun je door het stellen van doelen, het opgaan in een activiteit, het geven van aandacht aan wat je doet - dus door structuur aan te brengen - in een 'flow' komen en daardoor een gelukkig en evenwichtig mens worden.

Het boek leert je hoe in flow te komen. Het is leuk om te lezen. Maar, bovenal erg interessant. Flow is een staat van high performance. Het boek geeft je dan ook een andere kijk op high performance. Het boek is zeker interessant voor mensen en teams die beter willen presteren.

Klik op de volgende link om het boek te bestellen Flow.

Gepubliceerd op: 1-11-2010